Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 434
(544 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 734/0 - Novela z. o spotřebních daních

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 27.06.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 734/0 dne 27.06.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19.09.2012 na 46. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19.09.2012 na 46. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 26.09.2012 na 46. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 08.10.2012.
  • Zákon Senátem schválen 29.10.2012.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.10.2012.

Hlasování č. 203 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 7.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Adolf Jílek, který nepřijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 434/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 757,v hlasování č. 42 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 407/2012.