Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 391
(361 kB)
Návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr kultury Alena Hanáková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 580/0 - Vl.n.z. o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábožen. společ.

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 18.01.2012.
   Zástupce navrhovatele: ministryně kultury.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 580/0 dne 19.01.2012.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 06.06.2012 na 40. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 06.06.2012 na 40. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 14.07.2012 na 41. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 19.07.2012.
  • Návrh zákona 16.08.2012 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 08.11.2012 na 47 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 08.11.2012.

Hlasování č. 158 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 20.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 8.8.2012 usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 391/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.8.2012.

Svým usnesením č. 713,v hlasování č. 9 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 16.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 428/2012.

Témata EUROVOC: směnitelnost měny