Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 34
(34 kB)
Návrh zákona o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Marek Šnajdr.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 207/0 - N.z. o přechodném snížení cen a úhrad léčiv

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 21.12.2010.
   Zástupce navrhovatele: Šnajdr M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 22.12.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21.12.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 20.01.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  207/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 10.02.2011.
  • Zákon Senátem schválen 03.03.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 08.03.2011.

Hlasování č. 62 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 10.2.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 14.3.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.2.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Alena Dernerová, který přijal k tomuto tisku dne 2.3.2011 usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 34/1.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 3.3.2011.

Svým usnesením č. 126,v hlasování č. 16 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 76/2011.