Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 205
(352 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 281/0 - Novela z. o Rejstříku trestů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 10.03.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 281/0 dne 14.03.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21.09.2011 na 23. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21.09.2011 na 23. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 23.09.2011 na 23. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 05.10.2011.
  • Zákon Senátem schválen 27.10.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 03.11.2011.

Hlasování č. 145 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.10.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.11.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 19.10.2011 usnesení č. 133, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 205/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 27.10.2011.

Svým usnesením č. 401,v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 357/2011.