Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 15
(237 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 129/0 - Novela z. o dani z přidané hodnoty

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 07.10.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 129/0 dne 12.10.2010.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 08.12.2010 na 9. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 08.12.2010 na 9. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 17.12.2010 na 9. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 30.12.2010.
  • Návrh zákona 26.01.2011 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 11.02.2011.

Hlasování č. 254 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 129  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 30.12.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 31.1.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 4.1.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který nepřijal k tomuto tisku dne 25.1.2011 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 2, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 15/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 26.1.2011.

Svým usnesením č. 73,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.1.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 47/2011.