Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 137
(30 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Pavel Staněk.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 205/0 - Novela z. o rodině

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  poslanec
   Byl předložen 17.12.2010.
   Zástupce navrhovatele: Staněk Pavel.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 205/0 dne 20.12.2010 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17.12.2010.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 20.01.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  205/ rozesláno poslancům 19.06.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
  • Návrh zákona 28.07.2011 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 06.09.2011 na 21 . schůzi.
   Sněmovna zákon nepřijala.

Hlasování č. 297 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 14.7.2011 usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 137/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 258,v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 28.7.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.