Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 103
(70 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 256/0 - Novela z. - zákoník práce

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 10.02.2011.
   Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 14.02.2011.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 04.05.2011 na 16. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 04.05.2011 na 16. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.05.2011 na 16. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 17.05.2011.
  • Zákon Senátem schválen 08.06.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.06.2011.

Hlasování č. 235 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.5.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 16.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 17.5.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 1.6.2011 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 103/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 8.6.2011.

Svým usnesením č. 217,v hlasování č. 3 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2011.