Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 84
(138 kB)
Návrh zákona o volném pohybu služeb
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 715/0 - Vl. n. z. o volném pohybu služeb

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 21.01.2009.
   Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 715/0 dne 23.01.2009.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28.04.2009 na 56. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28.04.2009 na 56. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 13.05.2009 na 56. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 22.05.2009.
  • Zákon Senátem schválen 17.06.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 26.06.2009.

Hlasování č. 244 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 22.5.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.6.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2009 usnesení č. 146, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 84/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 17.6.2009.

Svým usnesením č. 202,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 204 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 222/2009.