Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 52
(221 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Richarda Svobody o zrušení rozhlasových a televizních poplatků a o změně některých zákonů

Navrhovatelem je senátor Richard Svoboda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 27.3.2009.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 4.12.2009.

Senát přikázal senátní tisk dne 7.5.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 24.9.2009 usnesení č. 203.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 9.12.2009 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 52/16.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 7.5.2009.

Svým usnesením č. 174,v hlasování č. 36 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 7.10.2009.

Svým usnesením č. 305,v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 338,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vrácen výborům k novému projednání.

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 10.12.2009.

Senát nepřijal k tisku usnesení.