Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 38
(34 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Jaroslav Kubera.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 382/0 - Novela zákona o pozemních komunikacích

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 14.12.2007.
   Zástupce navrhovatele: Kubera J., Žák J..
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 382/0 dne 17.12.2007 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 14.12.2007.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 18.01.2008 stanovisko, které bylo jako tisk  382/1 rozesláno poslancům 18.01.2008.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.05.2008 na 30. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.05.2008 na 30. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 18.02.2009 na 48. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.02.2009.
  • Zákon Senátem schválen 26.03.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 01.04.2009.

Hlasování č. 392 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.2.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 30.3.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.3.2009.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Jiří Nedoma, který přijal k tomuto tisku dne 25.3.2009 usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 38/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 26.3.2009.

Svým usnesením č. 132,v hlasování č. 31 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 97/2009.