Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 377
(861 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Radek John.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 70/0 - Novela z. o pobytu cizinců na území ČR

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 01.09.2010.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 70/0 dne 03.09.2010.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29.10.2010 na 7. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29.10.2010 na 7. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 09.11.2010 na 7. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 11.11.2010.
  • Návrh zákona 09.12.2010 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 21.12.2010.

Hlasování č. 128 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 9  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.11.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.12.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.11.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2010 usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 377/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 8.12.2010.

Svým usnesením č. 25,v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 427/2010.