Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 227
(27 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Michaela Šojdrová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 939/0 - Novela z. o nemocenském pojištění

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 21.10.2009.
   Zástupce navrhovatele: Šojdrová M. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 22.10.2009 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 21.10.2009.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 19.11.2009 stanovisko, které bylo jako tisk  939/ rozesláno poslancům 17.07.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29.01.2010 na 67. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29.01.2010 na 67. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 24.02.2010 na 72. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 25.02.2010.
  • Návrh zákona 30.03.2010 zamítnut.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 13.04.2010 na 78 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.04.2010.
  • Prezident zákon nepodepsal a 29.04.2010 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 18.05.2010na 79 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 13 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 25  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2010.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 29.3.2010.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.2.2010.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Pavel Čáslava, který přijal k tomuto tisku dne 16.3.2010 usnesení č. 49, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Senát zařadil tisk na svou 17. schůzi a projednal jej dne 24.3.2010.

Svým usnesením č. 436,v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 31.3.2010 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 166/2010.