Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 181
(25 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Walter Bartoš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 886/0 - Novela z. o pedagogických pracovnících

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  poslanec
   Byl předložen 05.08.2009.
   Zástupce navrhovatele: Bartoš Walter.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 886/0 dne 06.08.2009 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 05.08.2009.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 01.09.2009 stanovisko, které bylo jako tisk  886/ rozesláno poslancům 22.07.2018.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 12.10.2009.
  • Zákon Senátem schválen 05.11.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 12.11.2009.

Hlasování č. 126 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Milan Bureš, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 75, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 181/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 345,v hlasování č. 23 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 422/2009.