Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 180
(23 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Zdeňka Horníková.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 842/0 - Novela z. o Státním fondu rozvoje bydlení

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 12.05.2009.
   Zástupce navrhovatele: Horníková Z. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 842/0 dne 13.05.2009 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.05.2009.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 10.06.2009 stanovisko, které bylo jako tisk  842/ rozesláno poslancům 23.07.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.09.2009 na 60. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.09.2009 na 60. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 30.09.2009 na 62. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 12.10.2009.
  • Návrh zákona 09.11.2009 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 01.12.2009 na 66 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 02.12.2009.
  • Prezident zákon nepodepsal a 15.12.2009 vrátil zpět Sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 09.03.2010na 75 . schůzi.
   Vrácený návrh zákona schválen.

Hlasování č. 85 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 37  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 12.10.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 11.11.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.10.2009.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Eva Richtrová, který přijal k tomuto tisku dne 4.11.2009 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 180/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 5.11.2009.

Svým usnesením č. 343,v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 10.11.2009 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 71/2010.

Témata EUROVOC: radioaktivní odpad