Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. 116
(19 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Martin Pecina.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 823/0 - Novela z. o právu shromažďovacím

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 04.05.2009.
   Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 823/0 dne 05.05.2009.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 26.06.2009.
  • Zákon Senátem schválen 22.07.2009.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 04.08.2009.

Hlasování č. 266 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2009.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.7.2009.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2009.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Jaromír Jermář, který přijal k tomuto tisku dne 21.7.2009 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 22.7.2009.

Svým usnesením č. 252,v hlasování č. 34 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 294/2009.