Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 270
(230 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 33/0 - Novela z. o střetu zájmů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 12.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 33/0 dne 13.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.01.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  33/ rozesláno poslancům 19.07.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 20.04.2018 na 12. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.04.2018.
  • Návrh zákona 18.05.2018 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 29.05.2018 na 13 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 31.05.2018.

Hlasování č. 134 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 127  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jaroslav Větrovský, který přijal k tomuto tisku dne 9.5.2018 usnesení č. 116, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 270/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 427,v hlasování č. 24 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 112/2018.

Témata EUROVOC: rozpočtové výdaje