Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 269
(240 kB)
Návrh zákona o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr životního prostředí Richard Brabec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 15/0 - Vl. n. z. o podmínkách využív. gen. zdrojů podle Nagoj. prot

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 30.11.2017.
   Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 15/0 dne 30.11.2017.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10.04.2018 na 12. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 20.04.2018 na 12. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 27.04.2018.
  • Zákon Senátem schválen 17.05.2018.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 23.05.2018.

Hlasování č. 126 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.4.2018.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.5.2018.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.5.2018.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Jan Látka, který přijal k tomuto tisku dne 16.5.2018 usnesení č. 99, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 269/1.

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 17.5.2018.

Svým usnesením č. 422,v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 18.5.2018 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 94/2018.