Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 2
(541 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 642/0 - Novela z. - občanský zákoník

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 03.11.2015.
   Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 642/0 dne 03.11.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 26.10.2016 na 50. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.11.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 15.12.2016.

Hlasování č. 211 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 58,v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 460/2016.