Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 165
(327 kB)
Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou zástupce skupiny poslanců Roman Váňa, zástupce skupiny poslanců Milan Chovanec.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 1021/0 - Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 03.02.2017.
   Zástupce navrhovatele: Váňa R. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 1021/0 dne 06.02.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 03.02.2017.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 07.06.2017 na 57. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 07.06.2017 na 57. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 28.06.2017 na 59. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.07.2017.

Hlasování č. 48 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.7.2017.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Jiří Dienstbier, který přijal k tomuto tisku dne 22.11.2017 usnesení č. 89, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 165/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Senát nepřijal k tisku usnesení.