Senát
Jedenácté funkční období 2016-2018
Senátní tisk č. 1
(616 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 712/0 - Novela z. o vinohradnictví a vinařství

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 03.02.2016.
   Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 712/0 dne 03.02.2016.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16.09.2016 na 49. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16.09.2016 na 49. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.10.2016 na 50. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 18.11.2016.
  • Návrh zákona 15.12.2016 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 19.01.2017.

Hlasování č. 153 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 148  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.12.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 1/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 14.12.2016.

Svým usnesením č. 53,v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 15.12.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 26/2017.