Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 87
(590 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 270/0 - Novela z. o ochraně veřejného zdraví

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 18.07.2014.
   Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 270/0 dne 18.07.2014.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10.03.2015 na 26. schůzi.
    Návrh zákona byl v podrobné rozpravě 10.03.2015 vrácen do obecné rozpravy.
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 28.04.2015 na 27. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 28.04.2015 na 27. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 20.05.2015 na 27. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 02.06.2015.
  • Návrh zákona 19.06.2015 vrácen sněmovně.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 22.09.2015.

Hlasování č. 127 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 41  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Doc.MUDr. Milada Emmerová, který přijal k tomuto tisku dne 10.6.2015 usnesení č. 30, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 87/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 157,v hlasování č. 44 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 19.6.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2015.