Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 36
(383 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 305/0 - Novela z. o výkonu zajištění majetku a věcí v trestn.řízení

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 03.09.2014.
   Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 305/0 dne 03.09.2014.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20.01.2015 na 25. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20.01.2015 na 25. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.02.2015 na 25. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.02.2015.
  • Zákon Senátem schválen 19.03.2015.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 25.03.2015.

Hlasování č. 116 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.2.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.3.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.2.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.3.2015 usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 36/1.

Senát zařadil tisk na svou 7. schůzi a projednal jej dne 19.3.2015.

Svým usnesením č. 121,v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.3.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 86/2015.