Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 273
(472 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 725/0 - Novela z. o důchodovém pojištění

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 17.02.2016.
   Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 725/0 dne 17.02.2016.
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12.04.2016 na 44. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12.04.2016 na 44. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 04.05.2016 na 44. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 19.05.2016.
  • Zákon Senátem schválen 15.06.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 21.06.2016.

Hlasování č. 423 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 19.5.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 18.6.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.5.2016.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který přijal k tomuto tisku dne 14.6.2016 usnesení č. 86, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 273/1.

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 15.6.2016.

Svým usnesením č. 472,v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 16.6.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2016.

Témata EUROVOC: důchodcedůchodové pojištěnínavýšení mezdpříjemsociální zabezpečení