Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 239
(487 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Věra Kovářová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 543/0 - Novela z. o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  skupina poslanců
   Byl předložen 09.07.2015.
   Zástupce navrhovatele: Kovářová V. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 543/0 dne 10.07.2015 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 09.07.2015.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 31.07.2015 stanovisko, které bylo jako tisk  543/ rozesláno poslancům 23.06.2018.
 • Předseda sněmovny
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11.02.2016 na 39. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11.02.2016 na 39. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 11.03.2016 na 42. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 24.03.2016.
  • Návrh zákona 20.04.2016 vrácen sněmovně.
 • Poslanecká sněmovna
  • O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 24.05.2016 na 47 . schůzi.
   Sněmovna setrvalana původním návrhu zákona.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 30.05.2016.

Hlasování č. 335 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Hlasování č. 30  - závěrečné hlasování Poslanecké sněmovny po vrácení Senátem.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 24.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 23.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 29.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Karel Kratochvíle, který přijal k tomuto tisku dne 14.4.2016 usnesení č. 181, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 239/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 20.4.2016.

Svým usnesením č. 410,v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2016.