Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
254Zákon o silničním provozu senátní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
253Zákon o dani z přidané hodnoty senátní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
252Dohoda ČR Belize o výměně informací v daňových záležitostech mezinárodní smlouvazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
251Návrh na působení sil AČR v letech 2017 - 2018 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
250Zákon o odpovědnosti způsobenou při výkonu veřejné moci senátní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
249Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2015 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
248Zákon o o potravinách a tabákových výrobcích vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
247Zákon o Státním pozemkovém úřadu vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
246Trestní řád vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
245Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
244Zpráva o činnosti VOP 2015 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
243Výroční zpráva NKÚ za rok 2015 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
242Výroční zpráva ÚSTR za rok 2015 jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
241Návrh na působení Leteckého poradního týmu v Irácké republice jinývznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
240Působení sil AČR - ochrana vzdušného prostoru Islandské republiky jinýpřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
239Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
238Zákon o podpoře malého a středního podnikání vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
237Školský zákon vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
236Trestní řád vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
235Zákon o soudních poplatcích vládní návrh zákonavznik usnesení SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [336]
Strana   1 [17]