Filtrovat záznamy podle
Druh tiskuObdobíAktuální stav
Vyhledat záznamy
Seznam senátních tisků
Č. tisku
Anotace
Druh tisku
Nejnovější stav tisku
Akce
17Návrhy závěrů z jednání ER 15. 12. 2016 jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
16Zákon o elektronické evidenci tržeb - senátní návrh senátní návrh zákonazařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
15Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017 jinýzařazen na schůzi SenátuZobrazit historii  Objednat notifikaci
14Petice za Klíček jinýzařazen jako senátní tiskZobrazit historii  Objednat notifikaci
13Minamatská úmluva o rtuti mezinárodní smlouvazařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Objednat notifikaci
12Přelety a průjezdy ČR v 2017 jinýzařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Objednat notifikaci
11Protokol, jímž se mění Evropská úmluva o krajině mezinárodní smlouvazařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Objednat notifikaci
10Občanský soudní řád - senátní návrh senátní návrh zákonapřikázánZobrazit historii  Objednat notifikaci
9Zákon o DPH poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
8Zákon o účetnictví vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
7Zákon o stavebním spoření vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
6Zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
5Zákon o léčivech vládní návrh zákonazařazen na schůzi výboruZobrazit historii  Objednat notifikaci
4Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
K 003/11Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016 tisk EUZařazen na schůzi pověřeného výboru (VEU)
Zobrazit historii 
3Zákon o obchodních korporacích poslanecký návrh zákona či návrh poslancůvznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
2Občanský zákoník vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
K 002/11Sdělení Komise Roční analýza růstu na rok 2017 tisk EUK projednání pověřeným výborem (VEU)
Zobrazit historii 
N 001/11Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie tisk EUK projednání pověřeným výborem (VEU)
Zobrazit historii 
1Vinohradnický zákon vládní návrh zákonavznik usneseníZobrazit historii  Objednat notifikaci
Záznam   1. - 20. [20]