Výsledek vyhledávání
ObdobíSchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
11-
Senát
K 091/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU
12.12.2017tisk EU341kB náhled originál
11-
Senát
N 090/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle
12.12.2017tisk EU389kB náhled originál
1113
Senát
N 089/11-
Návrh nař.EP a Rady, kterým se mění nařízení EP a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ust. o Evr. fondu pro regionální rozvoj, Ev. sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evr. zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evr. námořním a rybářské
08.12.2017tisk EU194kB náhled originál
119
Senát
187-
Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
21.07.2017tisk331kB podklad originál
1110
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU399kB náhled originál
11-
Senát
K 056/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu
08.06.2017tisk EU615kB náhled originál
1024
Senát
K 060/10-
Sdělení Komise - Investovat do zaměstnanosti a růstu a maximalizovat příspěvek evropských strukturálních a investičních fondů
16.12.2015tisk EU1036kB neníoriginál
106
Senát
N 005/10-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. 1316/2013
14.01.2015tisk EU537kB náhled originál
106
Senát
K 003/10-
Sdělení Komise Investiční plán pro Evropu
26.11.2014tisk EU977kB náhled originál
9-
Senát
K 116/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Za obnovu evropského průmyslu
23.01.2014tisk EU360kB náhled originál
913
Senát
N 072/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a
28.05.2013tisk EU386kB náhled originál
9-
Senát
K 048/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
15.03.2013tisk EU231kB náhled originál
9-
Senát
N 047/09-
Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evro
14.03.2013tisk EU235kB náhled originál
9-
Senát
N 046/09-
Návrh změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 - nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006
14.03.2013tisk EU241kB náhled originál
911
Senát
K 003/09-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě
13.11.2012tisk EU352kB náhled originál
94
Senát
N 001/09-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Fondu evropské pomoci nejchudším osobám
08.11.2012tisk EU668kB náhled originál
Dokument   1. - 16. [16]