Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Antl Miroslav
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Bublan František
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Chmelová Renata
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

Filipiová Daniela
Senátorský klub Občanské demokratické strany

Nenutil Miroslav
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Větrovský Jaroslav
Senátorský klub ANO

Štěch Milan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Občanský zákoník

11

Tisk: č. 2


Senát
č. 3Robert Pelikán
(ministr spravedlnosti)
sen. Antl Miroslav18.11.2016

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o kybernetické bezpečnosti

11

Tisk: č. 114


Senát
č. 7Bohuslav Sobotka
(předseda vlády)
sen. Bublan František
sen. Chmelová Renata
sen. Větrovský Jaroslav
09.05.2017

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. N 052/10

Číslo Rady: 14926/15


Senát
Ministerstvo spravedlnosti04.12.2015

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský program pro bezpečnost

10

Tisk: č. K 018/10

Číslo Rady: 8293/15


Senát
č. 11Ministerstvo vnitra05.05.2015

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 2002/475/SVV o boji proti terorismu

10

Tisk: č. N 052/10

Číslo Rady: 14926/15


Senát
č. 21Ministerstvo spravedlnosti04.12.2015

Typ: vládní návrh zákona

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

9

Tisk: č. 173


Senát
č. 13Marie Benešová
(ministr spravedlnosti)
sen. Nenutil Miroslav21.08.2013

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 141/09

Číslo Rady: 10943/14


Senát
Ministerstvo financí13.06.2014

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk

9

Tisk: č. N 141/09

Číslo Rady: 10943/14


Senát
č. 26Ministerstvo financí13.06.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 134/08

Číslo Rady: 18645/11


Senát
Úřad vlády16.12.2011

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 022/08

Číslo Rady: 17564/10


Senát
Úřad vlády09.12.2010