Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Daným tématem se žádný současný senátor nezabýval.

Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Tiskový zákon

9

Tisk: č. 159


Senát

č. 13

Jiří Balvín
(ministr kultury)

sen. Bratský Petr
sen. Doupovcová Hana

16.08.2013

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o šíření družicových údajů z pozorování Země pro komerční účely

9

Tisk: č. N 142/09

Číslo Rady: 11002/14


Senát

č. 26

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

18.06.2014

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

9

Tisk: č. N 142/09

Číslo Rady: 11002/14


Senát

Ministerstvo dopravy

sen. Krejča Miroslav

18.06.2014

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 354/83 o otevření historických archivů Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii veřejnosti

8

Tisk: č. N 186/08

Číslo Rady: 13183/12


Senát

Ministerstvo vnitra

sen. Krejča Miroslav

22.08.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě: Evropská iniciativa pro transparentnost: Rejstřík zástupců zájmových skupin, jeden rok poté

7

Tisk: č. K 088/07

Číslo Rady: 15298/09


Senát

Úřad vlády

sen. Veřovský Otakar

04.11.2009

Typ: tisk EU

Zelená kniha - Autorské právo ve znalostní ekonomice

6

Tisk: č. K 128/06

Číslo Rady: 12089/08


Senát

Ministerstvo kultury

sen. Veřovský Otakar

27.07.2008

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Opatření vyvozená ze Zelené knihy: Evropská iniciativa pro transparentnost

6

Tisk: č. K 023/06

Číslo Rady: 7793/07


Senát

Ministerstvo zahraničních věcí

sen. Veřovský Otakar

28.03.2007

Typ: vládní návrh zákona

Vodní zákon II

6

Tisk: č. 232


Senát

č. 13

Petr Gandalovič
(ministr zemědělství)

sen. Petrov Igor
sen. Šebek Karel

31.03.2008

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o některých službách informační společnosti

4

Tisk: č. 390


Senát

č. 17

Vladimír Mlynář
(ministr informatiky)

sen. Adamec Ivan
sen. Julínek Tomáš
sen. Škaloud Miroslav

14.07.2004

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o pojišťovnictví

3

Tisk: č. 95


Senát

č. 9

Vilém Holáň
(poslanec)

sen. Paukrtová Soňa

18.07.2001