Zařazeno do oblastiZAMĚSTNANOST A PRÁCE >  Trh práce
Podřazené termínynedostatečná kvalifikace
Nadřazené termínypracovní síla
Související termínypopis práce, profesní příprava, nábor, praxe v oboru

Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Antl Miroslav
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Láska Václav
Senátorský klub Zelení - nezávislí

Nenutil Miroslav
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Žaloudík Jan
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Bublan František
Senátorský klub České strany sociálně demokratické

Canov Michael
Klub Starostové a nezávislí

Carbol Jiří
Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

11

Tisk: č. 4


Senát
č. 3Miloslav Ludvík
(ministr zdravotnictví)
Svatopluk Němeček
(ministr zdravotnictví)
sen. Emmerová Milada
sen. Sušil Radek
18.11.2016

Typ: senátní návrh schválený v PS

Zákon o státní službě

11

Tisk: č. 77


Senát
č. 6Jiří Oberfalzer
(zástupce Senátu)
Miroslav Nenutil
(zástupce Senátu)
sen. Martínek Radko
sen. Nenutil Miroslav
sen. Sekaninová Božena
27.03.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o pedagogických pracovnících

11

Tisk: č. 113


Senát
č. 7Kateřina Valachová
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
sen. Canov Michael
sen. Nenutil Miroslav
sen. Růžička Jiří
09.05.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

11

Tisk: č. 119


Senát
č. 7Miloslav Ludvík
(ministr zdravotnictví)
sen. Dernerová Alena09.05.2017

Typ: poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

Zákon o advokacii

11

Tisk: č. 144


Senát
č. 8Jan Chvojka
(poslanec)
Marek Benda
(poslanec)
Martin Plíšek
(poslanec)
Radek Vondráček
(poslanec)
sen. Antl Miroslav26.06.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o obecní policii

11

Tisk: č. 157


Senát
č. 8Milan Chovanec
(ministr vnitra)
sen. Carbol Jiří
sen. Láska Václav
sen. Větrovský Jaroslav
22.06.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o zbraních

10

Tisk: č. 277


Senát
č. 25Milan Chovanec
(ministr vnitra)
sen. Antl Miroslav
sen. Láska Václav
19.05.2016

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o uznávání odborné kvalifikace

10

Tisk: č. 225


Senát
č. 21Kateřina Valachová
(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)
sen. Malý Jaroslav
sen. Šromová Alena
14.03.2016

Typ: tisk EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová agenda pro dovednosti pro Evropu Společně pracovat na posílení lidského kapitálu, zaměstnatelnosti a konkurenceschopnosti

10

Tisk: č. K 097/10

Číslo Rady: 10038/16


Senát
č. 3Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy14.06.2016

Typ: tisk EU

Návrh doporučení Rady o evropském rámci kvalifikací pro celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 o zavedení evropského rámce kvalifikací pro celoživotní učení

10

Tisk: č. J 099/10

Číslo Rady: 10209/16


Senát
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy14.06.2016