Senátoři aktivní v daném tématu podle četnosti

(Zobrazeni jsou pouze senátoři s aktivním mandátem)

Vystrčil Miloš
Senátorský klub Občanské demokratické strany
Senátní tisky vztažené k danému tématu
Typ dokumentu + NázevObdobíČíslo tisku + OrgánSchůzeNavrhovatel / GestorZpravodajovéDatum postoupení / doručení

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí

11

Tisk: č. 183


Senát
č. 9Ivan Pilný
(ministr financí)
sen. Hlavatý Jiří
sen. Vystrčil Miloš
24.07.2017

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o řízení a kontrole veřejných financí - související

11

Tisk: č. 184


Senát
č. 9Ivan Pilný
(ministr financí)
sen. Hlavatý Jiří
sen. Vystrčil Miloš
24.07.2017

Typ: tisk EU

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Provádění Evropské politiky sousedství v roce 2014

10

Tisk: č. K 015/10

Číslo Rady: 8129/15


Senát
Ministerstvo zahraničních věcí24.04.2015

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020

10

Tisk: č. N 118/10

Číslo Rady: 12184/16


Senát
č. 5Ministerstvo financí15.09.2016

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

10

Tisk: č. N 118/10

Číslo Rady: 12184/16


Senát
Ministerstvo financí15.09.2016

Typ: tisk EU

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020

8

Tisk: č. N 073/08

Číslo Rady: 12474/11


Senát
č. 12Ministerstvo financí07.07.2011

Typ: tisk EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kolektivní správě autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu

8

Tisk: č. N 179/08

Číslo Rady: 12669/12


Senát
Ministerstvo kultury24.07.2012

Typ: reakce Komise

reakce Evropské komise

8

Tisk: č. N 073/08

Číslo Rady: 12474/11


Senát
Ministerstvo financí07.07.2011

Typ: vládní návrh zákona

Zákon o rozpočtových pravidlech

8

Tisk: č. 424


Senát
č. 26Miroslav Kalousek
(ministr financí)
sen. Lajtoch Jiří
sen. Vystrčil Miloš
04.10.2012

Typ: tisk EU

Sdělení Komise EP, Radě, EHS a Výboru regionů - Společný evropský přístup ke státním investičním fondům

6

Tisk: č. K 096/06

Číslo Rady: 6944/08


Senát
Ministerstvo financí01.03.2008