Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
10
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU1588kB náhled originál
-
Senát
N 176/11-
Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský nástroj pro jadernou bezpečnost doplňující nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci na základě Smlouvy o Euratomu
15.06.2018tisk EU1511kB náhled originál
-
Senát
N 175/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond
15.06.2018tisk EU2091kB náhled originál
-
Senát
N 174/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost
15.06.2018tisk EU1953kB náhled originál
-
Senát
N 173/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz
15.06.2018tisk EU2092kB náhled originál
-
Senát
N 172/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci
14.06.2018tisk EU2240kB náhled originál
-
Senát
N 171/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP III)
15.06.2018tisk EU1932kB náhled originál
-
Senát
N 170/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí 541/2014/EU
13.06.2018tisk EU2582kB náhled originál
-
Senát
N 169/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021-2027
15.06.2018tisk EU2306kB náhled originál
-
Senát
N 168/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský obranný fond
13.06.2018tisk EU539kB náhled originál
-
Senát
N 167/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program InvestEU
13.06.2018tisk EU1893kB náhled originál
-
Senát
N 166/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014
13.06.2018tisk EU2228kB náhled originál
-
Senát
N 165/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014
11.06.2018tisk EU1853kB náhled originál
-
Senát
N 164/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program "Erasmus": program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013
11.06.2018tisk EU2068kB náhled originál
-
Senát
J 163/11-
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku
08.06.2018tisk EU1475kB náhled originál
-
Senát
N 162/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti
04.06.2018tisk EU2092kB náhled originál
-
Senát
N 161/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti
04.06.2018tisk EU1393kB náhled originál
-
Senát
N 160/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový
04.06.2018tisk EU5922kB náhled originál
-
Senát
N 159/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem
05.06.2018tisk EU2373kB náhled originál
-
Senát
J 158/11-
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa
08.06.2018tisk EU1571kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (176)
Strana  1 [9]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: