Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
10
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU1588kB náhled originál
-
Senát
N 083/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
10.11.2017tisk EU1394kB náhled originál
-
Senát
K 082/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně
16.11.2017tisk EU1618kB náhled originál
-
Senát
N 081/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určitě druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
10.11.2017tisk EU1130kB náhled originál
-
Senát
N 080/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
10.11.2017tisk EU1107kB náhled originál
-
Senát
K 079/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise 2018 Agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu
27.10.2017tisk EU1662kB náhled originál
-
Senát
K 078/11-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)
25.10.2017tisk EU1010kB náhled originál
-
Senát
K 077/11-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění programů Galileo a EGNOS a o činnosti Agentury pro evropský GNSS
25.10.2017tisk EU957kB náhled originál
-
Senát
N 076/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy
05.10.2017tisk EU1513kB náhled originál
-
Senát
N 075/11-
Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani
05.10.2017tisk EU882kB náhled originál
11
Senát
N 074/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
02.10.2017tisk EU1049kB náhled originál
11
Senát
N 073/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie
13.09.2017tisk EU1922kB náhled originál
11
Senát
N 072/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii
15.09.2017tisk EU1428kB náhled originál
-
Senát
N 071/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, Evropské agentuře pro kybernetickou bezpečnost, o zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií ("akt o kybernetické bezpeč
14.09.2017tisk EU2728kB náhled originál
11
Senát
K 070/11-
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě
14.09.2017tisk EU1375kB náhled originál
11
Senát
N 069/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
19.09.2017tisk EU1358kB náhled originál
11
Senát
N 068/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
19.09.2017tisk EU2103kB náhled originál
-
Senát
K 067/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vyrovnaná a progresivní obchodní politika k využití potenciálu globalizace
13.09.2017tisk EU959kB náhled originál
11
Senát
N 066/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
14.09.2017tisk EU1503kB náhled originál
10
Senát
N 065/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/20
30.06.2017tisk EU2831kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (83)
Strana  1 [5]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: