Nápověda

Funkční období
SchůzeOrgánČ. tiskuČ. usneseníDokumentDatumTyp dokumentuPřibližná velikostNáhledOriginál
10
Senát
N 055/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU
09.06.2017tisk EU1588kB náhled originál
-
Senát
J 114/11-
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
12.02.2018tisk EU2236kB náhled originál
-
Senát
K 113/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
07.02.2018tisk EU1356kB náhled originál
-
Senát
K 112/11-
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
02.02.2018tisk EU930kB náhled originál
-
Senát
N 111/11-
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
02.02.2018tisk EU2511kB náhled originál
-
Senát
N 110/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
02.02.2018tisk EU1468kB náhled originál
-
Senát
K 109/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámci pro sledování oběhového hospodářství
19.01.2018tisk EU2114kB náhled originál
-
Senát
K 108/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství
18.01.2018tisk EU1978kB náhled originál
-
Senát
J 107/11-
Návrh doporučení Rady o klíčových kompetencích pro celoživotní učení
18.01.2018tisk EU1323kB náhled originál
-
Senát
J 106/11-
Návrh doporučení Rady o podpoře společných hodnot, inkluzivního vzdělávání a evropského rozměru ve výuce
18.01.2018tisk EU1135kB náhled originál
-
Senát
K 105/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu digitálního vzdělávání
18.01.2018tisk EU1154kB náhled originál
-
Senát
N 104/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty
19.01.2018tisk EU971kB náhled originál
-
Senát
N 103/11-
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky
19.01.2018tisk EU1151kB náhled originál
-
Senát
N 102/11-
Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
12.01.2018tisk EU2257kB náhled originál
-
Senát
N 101/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)
18.12.2017tisk EU4655kB náhled originál
13
Senát
N 100/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU)2016/399 a na
18.12.2017tisk EU4742kB náhled originál
-
Senát
N 099/11-
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě
21.12.2017tisk EU2358kB náhled originál
-
Senát
N 098/11-
Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/
21.12.2017tisk EU2894kB náhled originál
-
Senát
K 097/11-
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
12.01.2018tisk EU953kB náhled originál
-
Senát
J 096/11-
Návrh rozhodnutí Rady o zjištění zřejmého nebezpečí závažného porušení zásady právního státu ze strany Polské republiky
22.12.2017tisk EU1604kB náhled originál
Dokument 1. - 20. (114)
Strana  1 [6]

Je možné použít rozšířené vyhledávání, vyhledává nad všemi dokumenty.

Fulltextové vyhledávání
Zadejte hledaný výraz: