Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 040/08
 (1278 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Plán energetické účinnosti 2011
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 7363/11  a číslem Komise KOM (2011) 109.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 11.03.2011.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Škaloud.

Gestorem vlády je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 09.05.2011.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.07.2011.
Svým usnesením č. 266 ze dne 20.07.2011, v hlasování č. 19 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 03.04.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Seznam tisků