Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 022/08
 (84 kB)
Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní práva
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 17564/10  a číslem Komise KOM (2010) 708.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 09.12.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Luděk Sefzig.

Gestorem vlády je Úřad vlády.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.02.2011.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.03.2011.
Svým usnesením č. 148 ze dne 16.03.2011, v hlasování č. 29 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 13.12.2011

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: orgán nebo agentura EUpráva jednotlivcečinnost orgánulidská právanárodní implementace práva Společenstvípříslušnost Společenství

Seznam tisků