Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 020/08
 (229 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 17066/10  a číslem Komise KOM (2010) 682.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 28.11.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Pavel Trpák.

Gestorem vlády je Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 28.12.2010.

Výbory: