Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 016/08
 (134 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance - Závěry páté zprávy o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: budoucnost politiky soudržnosti
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 16336/10  a číslem Komise KOM (2010) 642.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 18.11.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Václav Koukal.

Gestorem vlády je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 13.12.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.03.2011.
Svým usnesením č. 153 ze dne 16.03.2011, v hlasování č. 45 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 20.03.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: hospodářská a sociální soudržnostvytváření pracovních příležitostíhospodářský růsthospodaření se zdrojiznalostní ekonomikapolitika zaměstnanostihospodářská recesePakt o stabilitě a růstu

Seznam tisků