Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. K 003/08
 (117 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zdanění finančního sektoru
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15282/10  a číslem Komise KOM (2010) 549.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 22.10.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Jana Juřenčáková.

Gestorem vlády je Ministerstvo financí.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 12.01.2011.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Seznam tisků