Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. N 006/08
 (204 kB)
Návrh směrnice Rady o bezpečném nakládání s vyhořelým palivem a s radioaktivním odpadem
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 15770/10  a číslem Komise KOM (2010) 618.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 04.11.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Škaloud.

Gestorem vlády je Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 03.12.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 16.03.2011.
Svým usnesením č. 147 ze dne 16.03.2011, v hlasování č. 28 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Informace po projednávání v Senátu:

Reakce Komise: 26.03.2012

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Seznam tisků