Senát
Sedmé funkční období 2008-2010
Senátní tisk č. K 141/07
 (431 kB)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací
Náhled podkladového materiáluDokument je evidován s číslem Rady 14035/10  a číslem Komise KOM (2010) 546.

Informace o projednávání tisku v Poslanecké sněmovně.

Tento tisk byl doručen Senátu dne 08.10.2010.

Dokument byl vybrán k projednání usnesením Výboru pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Miroslav Krejča.

Gestorem vlády je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Vláda ČR poskytla stanovisko pro Parlament dne 29.11.2010.

Výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 17.03.2011.
Svým usnesením č. 162 ze dne 17.03.2011, v hlasování č. 63 projednal Senát tento tisk s výsledkem jednání – doporučení vládě.

Stav projednávání v evropských parlamentech

Podrobnější informace k projednávanému tisku může poskytnout Oddělení pro EU.

Témata EUROVOC: politika vzdělávánínovinkaevropská sociální politikamalé a střední podnikysociologie výchovyrozvojová politikahospodářská politikapolitika výzkumukomunitární politika pro výzkumvýzkum a vývoj

Seznam tisků