Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 087/11 (CZ) 1.12.17 (CZ) 55 14977/17 713
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Budoucnost potravinářství a zemědělství
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 086/11 (CZ) 22.11.17 (CZ) 54 14733/17 678
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Akční plán EU na období 2017-2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 085/11 (CZ) 23.11.17 (CZ) 54 14826/17 690
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční analýza růstu n rok 2018
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 084/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14217/17 676
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 083/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14183/17 653
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici 2009/33/ES o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 082/11 (CZ) 16.11.17 (CZ) 53 14333/17 652
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Širší využívání alternativních paliv Akční plán pro zavádění infrastrukturu pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 081/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14213/17 648
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnici Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určitě druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 080/11 (CZ) 10.11.17 (CZ) 52 14184/17 647
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 079/11 (CZ) 27.10.17 (CZ) 50 13837/17 650
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise 2018 Agenda pro jednotnější, silnější a demokratičtější Evropu
Nebude projednán plénem Senátu (VEU)
Historie
K 078/11 (CZ) 25.10.17 (CZ) 50 13599/17 617
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014-2020)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie