Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
J 119/11 (CZ) 22.3.18 (CZ) 71 7416/18 132
Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 118/11 (CZ) 22.3.18 (CZ) 71 7420/18 148
Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 117/11 (CZ) 22.3.18 (CZ) 71 7419/18 147
Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
N 116/11 (CZ) 15.3.18 (CZ) 70 7173/18 252
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 115/11 (CZ) 15.3.18 (CZ) 70 72031/18 131
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
J 114/11 (CZ) 12.2.18 (CZ) 66 6031/18 900
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
K 113/11 (CZ) 7.2.18 (CZ) 65 5947/18 65
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 112/11 (CZ) 2.2.18 (CZ) 64 5820/18 50
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Erasmus+ na období 2014-2020 v polovině období
K projednání plénem Senátu (Senát) Historie
N 111/11 (CZ) 2.2.18 (CZ) 64 5846/18 753
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakosti vody určené k lidské spotřebě (přepracované znění)
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 110/11 (CZ) 2.2.18 (CZ) 64 5844/18 51
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie