Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období  |  Dokumenty evropské agendy podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Sloupec Hledaný text
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 065/11 (CZ) 30.6.17 (CZ) 33 10820/17 352
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 064/11 (CZ) 11.7.17 (CZ) 35 11006/17 358
Diskusní dokument o budoucnosti financí EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 063/11 (CZ) 14.7.17 (CZ) 35 11018/17 600
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o subsidiaritě a proporcionalitě
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 062/11 (CZ) 14.7.17 (CZ) 35 11021/17 601
Zpráva Komise: Výroční zpráva za rok 2016 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 061/11 (CZ) 7.7.17 (CZ) 34 11128/17 339
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Evropský akční plán "Jedno zdraví" proti antimikrobiální rezistenci (AMR)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 060/11 (CZ) 27.6.17 (CZ) 33 10582/17 335
Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 059/11 (CZ) 21.6.17 (CZ) 32 10514/17 327
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o pokroku v realizaci sítě TEN-T v letech 2014 a 2015
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 058/11 (CZ) 8.6.17 (CZ) 30 10165/17 315
Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany
K projednání dožádaným výborem (VZOB)
Historie
J 057/11 (CZ) 2.6.17 (CZ) 29 9940/17 291
Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie
K projednání dožádaným výborem (VEU)
Historie
K 056/11 (CZ) 8.6.17 (CZ) 30 10164/17 295
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie