Odbor gastronomických služeb

Kontakty:

Ing. Jan Coufal / ředitel

Tel:
25707 2710
Fax:
25753 4495
coufalj@senat.cz

Odbor gastronomických služeb plní úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie ve vztahu k Senátu i Kanceláři Senátu tak, aby odpovídaly společenskému významu Senátu.

Vnitřní členění:

Oddělení přípravy jídel

Zaměstnanci:

 • Miroslav Beránek - vedoucí
 • Kateřina Baďurová
 • Rudolf Bernát
 • Vítězslav Hroch
 • Jakub Lukeš
 • Simona Pirunčíková
 • Soňa Rádlová
 • Milan Štěpka
 • Martina Švankmajerová
 • Pavel Vaněk
 • Věra Zechovská

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení přípravy jídel odbor gastronomických služeb:

 1. odpovídá za bezchybný provoz zaměstnaneckého stravování,
 2. výrobně zajišťuje gastronomické akce v sídle Senátu, jejichž financování je v souladu s rozpočtovými pravidly,
 3. sestavuje jídelní lístek ve všech provozech gastra,
 4. navrhuje menu pro mimořádné akce,
 5. zajišťuje výrobu jídel ve všech provozech gastra,
 6. zajišťuje výrobu studené kuchyně a cukrářských výrobků.

Oddělení provozní

Zaměstnanci:

 • Petr Illek - vedoucí
 • Eva Bartáková
 • Jiří Datel
 • Hana Dobešová
 • Karel Emmer
 • Agnesa Hájiková
 • Pavel Chour
 • Alena Jonášová
 • Dana Králová
 • Miroslav Krejčí
 • Kateřina Lhotová
 • Dana Malovaniková
 • Václav Nerad
 • Martin Vendolský
 • Luděk Vondráček
 • Monika Vondráková
 • Václav Zeman

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení provozního odbor gastronomických služeb:

 1. přijímá a eviduje objednávky vyplývající z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu,
 2. materiálně a obsluhou zajišťuje výše uvedené gastronomické služby,
 3. zajišťuje běžný provoz stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a přilehlých salonků,
 4. prostřednictvím odpovědných zaměstnanců zajišťuje řádné vedení účtů,
 5. zajišťuje veškeré zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vede přesné účtování dodaného a spotřebovaného zboží,
 6. zajišťuje nákupy zařízení nezbytného k provozu odboru gastronomických služeb,
 7. zajišťuje pomocné práce při běžném i mimořádném provozu,
 8. zajišťuje optimální výběr dodavatelů při všech nákupech zboží i dodávek služeb,
 9. zajišťuje zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím,
 10. zajišťuje provoz automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu vč. doplňování surovin a peněžních operací,
 11. zajišťuje provoz myček nádobí v kuchyňkách v objektech sídla Senátu,
 12. zajišťuje provoz kantýny pro zaměstnance.