Vedoucí Kanceláře Senátu


Ing. Jiří Uklein, Ph. D., Vedoucí Kanceláře Senátu
Vedoucí Kanceláře Senátu:

Ing. Jiří Uklein, Ph. D.
 
 
Kontakty:
tel.: 257 072 316, 257 072 275 - sekretariát
Kancelář Senátu se člení na sekce: Sekce vedoucího Kanceláře Senátu
Sekce senátní
Sekce ekonomicko správní

Životopis

Jméno Ing. Jiří Uklein, Ph. D.
Datum a místo narození 10. 2. 1966 v Brně
Rodinný stav ženatý, 2 děti
 
Vzdělání
1995 – 1999 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Provozně ekonomická fakulta
Doktorský studijní program – Řízení a ekonomika podniku
1984 - 1988 Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojní
Studijní obor – Ekonomika a řízení strojírenské výroby
1980 - 1984 Gymnázium v Brně
 
Praxe
2012 – dosud vedoucí Kanceláře Senátu
2011 – 2011 Česká obchodní inspekce Brno, inspektorát JMK a ZLK; zástupce ředitele
2004 – 2010 Úřad práce Brno-město; ředitel
2003 EFCON, a.s.; poradce generálního ředitele
2001 – 2003 Živnostenská banka, a.s.; ředitel pobočky Ostrava
1994 – 2000 Raiffeisenbank, a.s.; manažerské pozice
1993 – 1994 Bayerische Vereinsbank, a.s.; manažer
1988 – 1993 Česká spořitelna, a.s.; Hlavní inženýr RDC Brno
 
Jazyky
angličtina slovem i písmem; státní jazyková zkouška
němčina komunikativní úroveň
ruština komunikativní úroveň