Kalendář akcí

leden 2017
Po Út St Čt So Ne
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Týdenní program

Schůze Senátu

Seznam schůzí

4. schůze Senátu

Publikováno

Jednání 4. schůze zahájil blok evropských bodů. Senátoři nejprve vzali na vědomí informaci o posledním jednání rady a poté přijeli na návrh Výboru pro záležitosti Evropské unie usnesení k Pracovnímu programu Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání, k Zahájení veřejné konzultace o evropském pilíři sociálních práv, k Roční analýze růstu na rok 2017 a ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016.
Poté se rozpoutala „bouřlivá“ debata k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, ke které nakonec přijali sadu pozměňovacích návrhů. Poté vzali na vědomí Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 a schválili novelu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.
Čtvrteční jednání zahájil ministr zdravotnictví s návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. I tento zákon vzbudil velký zájem senátorů a diskuze k němu byla velmi rozsáhlá. Nakonec jej senátoři i přes řadu výhrad schválili. Další jednání Senátu již probíhalo daleko rychleji. Byla schválena novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zamítli, na této schůzi Senátu v pořadí druhou, novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a byly přijaty pozměňovací návrhy k zákonu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Dále byla schválena novela o hnojivech a novela zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
V závěrečném balíčku ministra spravedlnosti byly schváleny dvě novely trestního zákoníku, novelu insolvenčního zákona, novelu zákona o obětech trestných činů, novelu zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a návrh zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení.
Během schůze pak senátoři zvolili místopředsedu dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu( senátor Karel Kratochvíle), kandidáty na členy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických (pan Tomáš Hudeček, pan Jiří Navrátil a pan František Sivera) a dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (pan Petr Blažek a pan Miloš Rejchrt).

3. schůze Senátu

Publikováno

Ve středu 14. prosince proběhla 3. schůze Senátu v 11. funkčním období, která byla zároveň poslední schůzí Senátu v roce 2016. Senátoři se věnovali především projednávání zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Celkem jich projednali 9, přičemž 4 z nich schválili (novelu zákona o stavebním spoření, novelu zákona o účetnictví a novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů). Ke dvěma zákonům (novela zákona o vinohradnictví a novelu zákona o léčivech) přijali pozměňovací návrhy. Novelou občanského zákoníku se nezabývali a k zákonu o obchodních korporacích nepřijali žádné usnesení.
Na programu jednání byly i dvě mezinárodní smlouvy (Změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi). V obou případech dali senátoři souhlas k jejich ratifikaci.
Senátoři se věnovali i evropské problematice, vzali na vědomí informaci vlády o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady a přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Nové agendě pro dovednosti pro Evropu a k Balíčku dokumentů k elektronickým komunikacím.
Senátoři rovněž zvolili pana Jana Outlého kandidátem Senátu na funkci předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, o jeho jmenování rozhodne prezident republiky, který bude vybírat z návrhů, které mu předložil Senát a Poslanecká sněmovna.
V prvním čtení pak senátoři zamítli návrh senátního návrhu zákona senátora Ivo Valenty a dalších senátorů, který zrušuje o elektronické evidenci tržeb. V samotném závěru schůze pak schválili Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017.

2. schůze Senátu

Publikováno

2. schůze Senátu tentokrát trvala dva dny. Své jednání zahájil Senát debatou nad zahraniční politikou ČR ve vztahu k Čínské lidové republice. K tomuto bodu Senát přijal dvě usnesení, jedno na návrh senátorského klubu Starostové a nezávislí a druhé na návrh ODS. Poté senátoři vzali na vědomí informaci vlády o říjnovém zasedání evropské rady a zprávu o vývoji EU v roce 2015. Současně přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie o vztazích Komise s vnitrostátními parlamenty a o subsidiaritě a proporcionalitě za rok 2015. Dopolední jednání bylo zakončeno schválením zákonů o evidenci obyvatel a rodných číslech a zákona o hornické činnosti.
Odpoledne zahájil Senát přijetím doporučujícího usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k nařízení upravující poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu. Poté se ujal slova ministr spravedlnosti, který nejprve předložil senátorům ke schválení novelu trestního zákoníku a Informaci vlády ČR o změně rámcové pozice k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce. Poté předkládal body v gesci ministra, který se z jednání Senátu omluvil. Senátoři v tomto bloku zamítli zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákon s tím související a zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí. Novelu zákona o platebním styku senátoři schválili. Následně senátoři přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Balíčku předpisů proti praní špinavých peněz a dali souhlas k ratifikaci Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky. V posledním bodě středečního jednání pak senátoři přijali doporučující usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k balíčku ke snižování emisí skleníkových plynů.
Čtvrteční jednání zahájili senátoři schválením změn v orgánech Senátu, ke kterému museli přistoupit v souladu s jednacím řádem Senátu po odvolání senátora Jiřího Dienstbiera z funkce ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu. Poté proběhla v Senátu bouřlivá čtvrthodinová k Petici "Za dobrý zákon o Národním parku Šumava", kterou vzal nakonec Senát na vědomí. V závěru jednání pak senátoři schválili novely zákonů o spotřebních daních a daních z příjmů, přikázali senátní návrh novely občanského soudního řádu a vyslovili souhlas se zřízením podvýborů výborů Senátu.

Akce pro veřejnost

Seznam akcí

Nejsledovanější tisky

Nejsledovanější tisky na webu Senátu

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
28/11
Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
30/11
Insolvenční zákon