Calendar of events

November 2014
Po Út St Čt So Ne
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Next plenary session

List of the plenary sessions (CZ)

26. schůze Senátu

Publikováno

26. schůze Senátu bude pokračovat ve čtvrtek 23. října od 9 hodin.

Ve čtvrtek odpolední jednání zahájil svými body ministr vnitra, který předkládal novelu zákona o správních poplatcích, kterou senátoři schválili a Sdělení o návratové politice EU, ke kterému přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie. Poté senátoři přijali pozměňovací návrhy k zákonu o vojácích z povolání a vyslovili souhlas s působením sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016. Dále schválili novelu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a novelu zákona o hnojivech. Následně přišli na řadu zákony předkládané poslanci. V tomto bloku senátoři schválili zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě, novelu zákona o veterinární péči, novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a novelu zákona o nakládání s bezpečnostním materiálem. Rovněž přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o soudních poplatcích. V samotném závěru schůze a vlastně i 9. funkčního období pak ještě vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2013, Informace komisí o činnosti za rok 2014 a Informace stálých delegací o jejich činnosti za celé 9. funkční období.

Čtvrteční dopoledne bylo plně vyhrazeno bodům z dílny ministerstva financí. Senátoři tak nejprve schválili novelu zákona o daních z příjmů. Poté přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech. Další dva návrhy zákonů (zákon o dani z přidané hodnoty a zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu) senátoři schválili. Následovalo projednání novely zákona o auditorech a novely zákona o investičních společnostech, ke kterým byly přijaty pozměňovací návrhy. Posledním bodem dopoledního jednání pak byl Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o vytvoření funkce inspektora procesních záruk, ke kterému senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie.

Odpolední jednání bylo zahájeno schválením novely zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů. Po této novele následoval blok bodů ministerstva průmyslu a obchodu, přičemž novela zákona o elektronických komunikacích, první bod z tohoto bloku, velmi zaujala senátory, kteří k této novele vedli velmi rozsáhlou rozpravu. Nakonec byl tento návrh zákona, stejně jako zákon o prekurzorech výbušnin, schválen. Poté senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke dvěma evropským materiálům – nejprve k bodu Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky a k Balíčku k pružnějším vízovým pravidlům. Následně dali senátoři souhlas k ratifikaci 4 mezinárodních smluv. Poslední čtyři body odpoledního jednání pak byly z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Všechny čtyři body senátory velmi zaujali a vedli k nim velmi podrobnou obecnou rozpravu. Jednání Senátu se protáhlo nad čas určedný Jednacím řádem Senátu, ale jedině tak se podařilo dokončit projednávání těchto bodů a všechny je schválit. Ve večerním jednání tak byly schváleny novely zákonů o sociálních službách, o státní sociální podpoře, o pomoci v hmotné nouzi a o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Během středečního dopoledního jednání projednali senátoři celkem 6 bodů. Nejprve dali souhlas k ratifikaci smlouvy se Slovenskou republikou o uznávání dokladů. Poté senátoři schválili tři zákony z pera ministerstva financí (zákon o léčivech, zákon o veřejném zdravotním pojištění a zákon o zdravotnických prostředcích). Zajímavý byla zejména novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, která ruší všechny zdravotnické poplatky. Následně Senát přijal doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Zelené knize o mobilním zdravotnictví. V rámci posledního dopoledního bodu senátoři přijali usnesení k nadcházejícímu jednání Evropské Rady.

Events for the public

List of prints (CZ)

1. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky - po skončení schůze Senátu

Publikováno

Most frequently downloaded Senate prints