Calendar of events

September 2014
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Next plenary session

List of the plenary sessions (CZ)

25. schůze Senátu

Publikováno

  • 09:00

24. schůze Senátu bude zahájena ve středu 1. října v 9 hodin

24. schůze Senátu

Publikováno

24. schůze Senátu skončila ve středu 27. srpna v 17.55 hodin

Jednání 24. schůze Senátu zahájilo projednání dvou důležitých mezinárodních smluv, které předkládal Senátu ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek. Jednalo se o Smlouvu o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii a o Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy. Senátoři dali k oběma smlouvám souhlas k jejich ratifikaci, přičemž ke schválení těchto rozhodnutí bylo třeba tří pětinové většiny přítomných senátorů. Poté bylo Senátem přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke směrnici o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem, jejímž gestorem pro jednání Senátu bylo ministerstvo spravedlnosti.

Dále senátoři schválili novelu zákona o pedagogických pracovnících, která zejména zmírňuje kvalifikační požadavky na pedagogy, které nastavil původní zákon z roku 2004. Následně senátoři projednali původem senátní návrh novely zákona o odpadech, která doznala v Poslanecké sněmovně rozsáhlých změn. Po rozsáhlé rozpravě přijali senátoři k této novele několik pozměňujících návrh a tak záleží na Poslanecké sněmovně, v jaké podobě vstoupí následně v platnost.

Poté se senátoři věnovali bloku bodů ministra financí Andreje Babiše, který byl z jednání Senátu omluven a zastupoval jej ministr životního prostředí Richard Brabec. Nejprve byla schválena novela zákona o DPH a dále se senátoři věnovali dvěma novelám spotřební daně. Pozměňovacím návrhem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu spojili tyto dvě novely (zkráceně označované jako spotřební daň o tabáku a zelené nafta) v jednu a tu druhou pak zamítli. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 a Smlouva mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění.

V posledním bodě jednání pak senátoři schválili návrh senátního návrhu zákona senátorů Radka Martínka, Martina Tesaříka, Stanislava Juránka, Miloše Malého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který bude postoupen k dalšímu pokračování legislativního procesu do Poslanecké sněmovny.

23. schůze Senátu

Publikováno

23. schůze Senátu skončila ve čtvrtek 24. července po 17 hodině.

středa 23. července

V úvodu 23. schůze Senátu senátoři nejprve schválili rozšíření mandátu pro AČR pro ochranu vzdušného prostoru Islandu. Poté schválili novelu zákona o zemědělství a přijali doporučení VEU k evropskému tisku, který se věnuje ekologická produkci v Evropské unii. V bloku bodů ministra dopravy nejprve přijali pozměňovací návrhy k novele zákona o silničním provozu, kterými se vypouští sporné nasazování botiček na 24 při parkování v placených modrých zónách. Následně nepřijali žádné usnesení k zákonu o vnitrozemské plavbě a tím bylo ukončeno dopolední jednání.

Odpolední jednání se neslo v duchu ministerstva životního prostředí. Senátoři schválili zákon o ochraně přírody a krajiny, poté nepřijali usnesení k zákonu o odpadech a přijali doporučení VEU k programu Čisté ovzduší pro Evropu. Poté dali souhlas k ratifikaci Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech a následně se věnovali bodům, které předkládal předseda vlády. Senátoři vzali na vědomí Závěry z jednání Evropské rady a Zprávu o vývoji Evropské unie v roce 2013 a schválili návrh zákona o kybernetické bezpečnosti. Poté byla projednána Výroční zpráva NKÚ za rok 2013, kterou senátoři rovněž vzali na vědomí. V samém závěru středečního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o českých drahách a vyslovili souhlas s přístupem ČR k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí.

čtvrtek 24. července

Čtvrteční jednání bylo zahájeno ratifikací Smlouvy o obchodu se zbraněmi. Poté, po rozsáhlé diskuzi, nepřijali senátoři usnesení k novele zákona o soudech a soudcích (nepřijetí usnesení znamená, že se návrh zákona považuje za schválený po uplynutí 30-ti denní lhůty, která je Senátu dána k projednání návrhu zákona ústavou). Následně byl dán souhlas ratifikaci Úmluvy Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku. Následně se senátoři věnovali bloku zákonů z dílny ministerstva práce a sociálních věcí. Nejprve přijali pozměňovací návrhy k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a dále schválili zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců a zákon o důchodovém pojištění. V závěru 23. schůze Senátu byl nejprve ve druhém čtení schválen návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě a v 1. čtení byl zamítnut návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákony o volbách (jednalo se o odstranění 5-ti procentní hranice, potřebné k zisku mandátu). V posledním bodě pak senátoři zvolili senátora Zdeňka Brože členem Mandátového a imunitního výboru a senátora Jana Horníka členem Stálé delegace Parlamentu České republiky do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Events for the public

List of prints (CZ)

Vystoupení komorního souboru a pěveckého sboru ZUŠ Pelhřimov

Publikováno

  • 17:00 - 19:00
  • pořádá/spolupořádá: Senát

Most frequently downloaded Senate prints

Most frequently downloaded Senate prints

262/08
Ústava ČR - přímá volba prezidenta
316/09
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
185/09
ZO o dani z nabytí nemovitých věcí
289/09
Zákon o zaměstnanosti
324/09
Zákon o odpadech