The work of the Senate of the Parliament of the Czech Republic consists mainly of its participation in the legislative process when debating bills, international treaties and European legislation. The Senate also discusses petitions, approves the appointment of Judges of the Constitutional Court, and elects members of the Council of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes.

All Senate prints including EU Agenda prints are debated by the Senate committees or commissions first and then put on a plenary agenda. While bills submitted by the Chamber of Deputies are debated only once by the Senate plenary, those initiated by the Senate are debated in two readings.

Recently debated prints

235/11
Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
263/11
Vl.n.působ.sil MO ČR v zahr.operacích v letech 2018 až 2020
240/11
Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
270/11
Zákon o střetu zájmů
241/11
Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií
237/11
Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
269/11
Zákon o využívání genetických zdrojů

Recently debated EU Agenda prints

N 115/11
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
J 114/11
Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se stanoví složení Evropského parlamentu
K 097/11
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Průběžné hodnocení Horizontu 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU

Bills initiated by the Senate

A senator or a group of senators may initiate a bill. Such a bill is debated in two readings, after the bill has been approved by the Senate plenary, it is passed on to the Chamber of Deputies for further debate within the legislative process.

Filed prints that have not been debated

193/11
Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh

Filed EU prints that have not been debated

Currently there are no prints.

Bills through the 3rd reading in the Chamber of Deputies

13/08
Novela z. o ochraně ovzduší
30/08
Novela z. o Ústavním soudu
32/08
Novela z. o daních z příjmů
36/08
Novela z. o obcích
48/08
Vl.n.z. o distribuci pojištění a zajištění
49/08
Vl.n.z. v souv. s přij. zák. o distrib. pojiš. a zajiš.
54/08
Novela z. - správní řád
56/08
Novela z. o převodu vlastnického práva
57/08
Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
66/08
Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMF
67/08
N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění
91/08
Novela z. - zákoník práce
94/08
Novela z. o ozdravných postupech