Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos z jednání 5. schůze Senátu v 10. funkčním období bude zahájen dne 14.01.2015 v 9:00 SEČ (za měsíců: 0, dní: 22, hodin: 8, minut: 34).

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání