Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos z jednání 10. schůze Senátu v 10. funkčním období bude zahájen dne 22.07.2015 v 13:00 SEČ (za měsíců: 0, dní: 17, hodin: 14, minut: 18).

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání