Webový přenos z jednání v Senátu

Webový obrazový a zvukový přenos je provozován pouze v době konání schůze a jiných důležitých akcí (mimo tyto akce nejsou příslušné odkazy zobrazeny).

Další přenos z jednání 10. schůze Senátu v 11. funkčním období bude zahájen dne 11.10.2017 v 9:00 SEČ (za měsíců: 0, dní: 15, hodin: 10, minut: 32).

Minimální systémové požadavky pro příjem vysílání