4. schůze Senátu bude zahájena 18. ledna v 9 hodin.

Návrh pořadu je doplněn o změny, které plénu Senátu doporučil na svém včerejším jednání Organizační výbor.

4. schůze 11. funkčního období

Projednává se: 4. schůze Senátu

Výsledky posledního hlasování dne 18.01.2017 v 09:10:18:
č. 2 - 4. schůze Senátu - schválení pořadu
Návrh byl přijat - ANO:67, NE:0, QUORUM:35, PŘÍTOMNO:69