6. schůze Senátu bude zahájena ve středu 19. dubna 2017 v 9 hodin.