5. schůze Senátu bude zahájena 8. března 2017 v 9 hodin.