7. schůze Senátu bude zahájena ve středu 31. května 2017 v 9 hodin.