Posledních 50 fotografovaných akcí

21.09.2017 18:30
Setkání s účastníky 5. ročníku Německo-českého festivalu práva 2017 za účasti předsedy Výboru pro Evropské záležitosti Václava Hampla
21.09.2017 17:00
Koncert městské hudby Františka Kmocha Kolín v rámci Kulturního léta v Senátu
21.09.2017 14:00
Vernisáž výstavy a odborný seminář k 80. výročí úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka
21.09.2017 13:00
Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR pan Peter Koliba pořádá pracovní oběd pro předsedkyni Výboru pro sociální záležitosti Národní rady Slovenské republiky paní Alenu Bašistovou
21.09.2017 10:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Belgického království v ČR J.E. pana Grégoira Vardakise.
21.09.2017 10:00
Týden komunikace osob se sluchovým postižením, zahájení
21.09.2017 09:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Spojených států mexických v ČR J.E. paní Rosauru Leonoru Ruedu Gutierrez.
20.09.2017 14:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá číši vína pro vedení Mezinárodní společnosti pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení.
20.09.2017 09:30
VI. republikové shromáždění Sdružení místních samospráv ČR
20.09.2017 09:30
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 10/16 „Za urychlení dostavby rychlostní silnice R6 Praha – Karlovy Vary – Cheb“
19.09.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Václav Macháň - Obrazy"
19.09.2017 13:30
4. schůze Podvýboru pro energetiku a dopravu
19.09.2017 09:30
Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb"
19.09.2017 09:00
Seminář "Rozvoj mediální gramotnosti v ČR"
18.09.2017 10:00
Předseda Klubu nezávislých senátorů pan Jan Veleba přijme delegaci Čínského lidového politického poradního shromáždění autonomního regionu Ning-sia (ČLR)
18.09.2017 09:15
Přijetí předsedy Právního výboru Rady poradců Sultanátu Omán Mohammeda Al Zadjaliho předsedou Ústavně – právního výboru Senátu PČR Miroslavem Antlem
14.09.2017 17:00
Koncert Koletovy hornické hudby ze Rtyně v Podkrkonoší v rámci Kulturního léta v Senátu
14.09.2017 14:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska v ČR J.E. pana Miklóse Borose.
14.09.2017 12:00
Externí setkání členských agentur TAFTIE
14.09.2017 11:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch položí kytici u sochy T. G. Masaryka u příležitosti 80. výročí jeho úmrtí.
14.09.2017 10:00
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního aktu u příležitosti 80. výročí úmrtí T. G. Masaryka.
12.09.2017 17:30
Slavnostní zahájení výstavy "Velehrad poutníků-proměny velehradské poutní tradice"
12.09.2017 15:00
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá čínskou delegaci z provincie Če-ťiang.
12.09.2017 10:00
Kolokvium "Dopad účinnosti novel legislativy zaměřené na prevenci předlužení (novela insolvenčního zákona, novela zákona o spotřebitelském úvěru)"
12.09.2017 09:45
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem ČR v Chilské republice panem Josefem Rychtarem.
12.09.2017 09:30
Tiskový briefing o účinnosti zákonů proti předlužení
12.09.2017 09:00
Seminář "Mediální gramotnost: její obsah, přesahy, vazby a perspektivy"
09.09.2017 15:00
Tradiční setkání s občany
07.09.2017 19:00
26. ročník Mezinárodního hudebního festivalu "Mladá Praha"
07.09.2017 19:00
Předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR pan Miroslav Antl pořádá pracovní večeři pro zástupkyni generálního ředitele Úřadu pro vyšetřování Ministerstva spravedlnosti Tchaj-wanu paní Ling-Lan Lin
07.09.2017 17:00
Koncert dechového orchestru ZUŠ V. Ambrose Prostějov v rámci Kulturního léta v Senátu
07.09.2017 11:00
Tisková konference KNS - Dny evropského dědictví (EHD)
05.09.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Osobnosti českého výtvarného umění na fotografiích Štěpána Bartoše"
05.09.2017 09:00
Diskuse zástupce VHZD s účastníky semináře pořádaného Německo-evropským ústavem pro politické vzdělávání, Severní Porýní – Vestfálsko na téma: "Aktuální politické, hospodářské a sociální otázky v ČR"
31.08.2017 17:00
Vystoupení folklorního souboru Leluja a Dechové hudby Provodovjané v rámci Kulturního léta v Senátu
31.08.2017 15:00
Setkání předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí s učiteli českého jazyka u krajanských komunit
30.08.2017 17:00
Koncert "FOK ve Valdštejnské zahradě" - Open air koncert Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK
30.08.2017 10:30
Přijetí mimořádné a zplnomocněné velvyslankyně Spojených států Mexických v ČR J. E. paní Rosaury Leonory Ruedy Guttierrez předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR panem Františkem Bublanem
30.08.2017 10:00
Seminář na téma „První zkušenosti s fungováním Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí“
29.08.2017 18:00
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá tradiční setkání senátorek a senátorů PČR s vedoucími zastupitelských úřadů ČR
29.08.2017 17:00
Slavnostní zahájení výstavy "Kreslený humor"
29.08.2017 11:50
Přijetí ministra zahraničních věcí Portugalské republiky Augusta Santose Silvy předsedou Výboru pro záležitosti EU Václavem Hamplem
29.08.2017 11:00
Přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Brazílie v ČR J. E. pana Márcia Florecia Nunese Cambraii předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR panem Františkem Bublanem
28.08.2017 16:00
Mezinárodní koncert dětí a mládeže "Život je krásný"
27.08.2017 18:00
Koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který se uskuteční v rámci festivalu "Věčná naděje G. Mahler a terezínští skladatelé"
26.08.2017 18:00
Hradozámecká noc v sídle Senátu
24.08.2017 17:00
Koncert dechového orchestru ZUŠ Choceň v rámci Kulturního léta v Senátu
23.08.2017 16:30
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublanem a místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR E. Sykovou oficiálně přijímá předsedu vlády Jordánského hášimovského království J.E. pana Hani Fawzi Al-Mulkiho.
23.08.2017 14:00
Vernisáž výstavy "Ladislav Velen ze Žerotína, MORAVSKÉ ATHÉNY".
23.08.2017 12:45
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták pořádá za účasti předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR Z. Papouška pracovní oběd pro ministryni kultury Lotyšské republiky paní Dace Melbarde.

Pokud máte zájem o určitou fotografii v tiskové kvalitě, obraťte se prosím na vedoucí oddělení vztahů s veřejností .